Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

Μικρή βιβλιογραφία για το θεατρικό παιχνίδι και το εκπαιδευτικό δράμα / drama in education

Τόσο για το κυρίαρχο στον γαλλόφωνο χώρο θεατρικό παιχνίδι, όσο και για το εκπαιδευτικό δράμα, που επικράτησε στις αγγλοσαξωνικές χώρες, υπάρχουν πλέον άπειρα βιβλία που άλλα είναι γραμμένα απ'ευθείας στην ελληνική γλώσσα και άλλα μεταφρασμένα σε αυτή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως και οι δύο αυτές μορφές διαφέρουν ουσιωδώς και κατά πολύ από το σχολικό θέατρο, που είναι το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων στα σχολεία, με τους/τις μαθητές/τριες ως ηθοποιούς. 
Παρακάτω ακολουθεί μια μικρή λίστα για όσους δεν είναι καθόλου γνώστες και που θα ήθελαν ίσως να πάρουν μια πρώτη ιδέα μέσω της πλέον βασικής βιβλιογραφίας. Για πληρέστερη βιβλιογραφική έρευνα προτείνεται η βιβλιογραφική βάση: http://www.biblionet.gr/ και ο κατάλογος των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (OPAC), όπου μπορεί να γίνει διερεύνηση βάσει κριτηρίων και στη συνέχεια να αναζητηθεί το βιβλίο μέσω της βιβλιοθήκης όπου θα εντοπιστεί: http://www.lib.uoa.gr/yphresies/opac/. 
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορούν να αναζητηθούν τα ισχύοντα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Θεάτρου, το νομικό πλαίσιο καθώς και ορισμένα από τα βιβλία σε πλήρη μορφή ή όχι (όπου περιλαμβάνεται πρόσθετη βιβλιογραφία για το θέατρο στην εκπαίδευση αλλά όχι μόνο): http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=26&ep=402
  • ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Η δραματοποίηση για παιδιά, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1999
  • ΑΛΚΗΣΤΙΣ, Το αυτοσχέδιο θέατρο στο σχολείο, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1998
  • ΓΚΟΒΑΣ Ν., Για ένα δημιουργικό, νεανικό θέατρο: ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2003
  • ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Θ., Διδακτική του θεάτρου, Τυπωθήτω, σειρά «Θεατρική παιδεία», 6, Αθήνα, 1998
  • ΚOΥΡΕΤΖΗΣ Λ., Το θεατρικό παιχνίδι, Καστανιώτης, Αθήνα, 1991 
  • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Σ., Παιδαγωγική του θεάτρου, Κοντύλι, Αθήνα, 2010
  • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝ., ΜΠΑΣΚΛΑΒΑΝΗ ΟΛ., θεατροπαιχνίδια, Κέδρος, Αθήνα, 2001
  • BEAUCHAMP Η., Το παιδί και το δραματικό παιχνίδι, Τυπωθήτω, σειρά «Θεατρική παιδεία», 5, Αθήνα, 1998