Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Λίγα λόγια για τα σεμινάρια-εργαστήρια του FESTIVART

1-ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Σάββατο 7 Απριλίου στις 11:00 π.μ.
Ας παίξουμε θέατρο!
Στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά – παίκτες θα επιδοθούν σε ορισμένες απλές -πλην όμως δημιουργικές, αλλά και ιδιαιτέρως διασκεδαστικές- τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού αλλά και του σύγχρονο θεάτρου. Πιο συγκεκριμένα, αφού γνωριστούν και καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσά τους, θα κινηθούν, θα παίξουν, θα διασκεδάσουν και θα δημιουργήσουν μια μικρή παράσταση με ακίνητες εικόνες (τεχνική του ταμπλώ βιβάν), ένα δρώμενο αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την πρώτη δημοσίευση της συλλογής παραμυθιών των αδελφών Γκριμμ. Με τον τρόπο αυτό θα συνδυαστεί η διασκέδαση με την γνώση. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής τα άνετα ρούχα.

Για το βιογραφικό σημείωμα του εμψυχωτή πατήστε εδώ:


http://spetrit.blogspot.com/2011/11/blog-post_05.html